PROFLEXUM е устойчива концепция за пасивно охлаждане, термопомпа, увеличаване на ефективността, намаляване на топлинните разходи, намаляване на разходите за електричество, подобряване на производството на енергия, удължаване на живота и срока на годност на структурата.

TecneXum GmbH

Deilbachtal. 150

45257 Essen

Germany

Contact:

Tel.: +49 201 958 7043

eMail: info@proflexum.com

www.proflexum.com

Комфорт

Фотоволтаик

Дълготрайност

Комбинацията между защита и слънцеотразяване са основните свойства на концепцията PROFLEXUM. Други елементи са част от глобалния анализ на комбинацията между термопомпите и фотоволтаичните панели.

При сгради, при които има положено покритие ZEFFLE IR , се получава от една страна ефекта на пасивно охлаждане (при който се намалява разхода при работа в режим на охлаждане). А от друга страна, системата ZEFFLE IR е способна да понижи вътрешната температура и да намали консумацията на термопомпите при работа в режим на охлаждане.

Същата концепция се прилага в комбинация с фотоволтаичните системи. Покритието ZEFFLE IR оптимизира енергийната производителност /кпд/ на слънчевите панели и едновременно с това енергийната консумация за охлаждане на вътрешните пространства. Благодарение на концепцията PROFLEXUM, слънчевите лъчения не преминават през покривните конструкции, а се насочват към панелите.

Термопомпа